Kunst en techniek: van leraar en leerling tot co-evolutie.

Oddstream.org is hier niet langer beschikbaar. Bezoek in plaats daarvan oddstream.nl.

De verwevenheid van kunst en technologie

Van leraar en leerling...

Sinds het begin van de mensheid is kunst een begrip. Het is dan ook aan vele revoluties en veranderingen onderhevig geweest. Wanneer men de moderne technologie zou gaan vergelijken met kunst, dan zou men kunnen stellen dat technologie nog in de kinderschoenen staat. Kunst is als het ware de oude nestor met ervaring en kennis, technologie de ijverige en leergierige student.

...tot co-evolutie

Kunst en technologie lijken mijlenver van elkaar verwijderd te zijn en weinig met elkaar van doen te hebben. Technologie wordt immers vaak gezien als een noodzakelijke functionaliteit met als doel bepaalde zaken uit handen van de mens te nemen. Kunst wordt daarentegen vaak beschouwd als een bijzaak, als iets waarmee men zijn vrije tijd kan vullen of als middel om een kwestie aan de kaak te stellen en mensen aan het denken te zetten. Kunst speelt zich dus veel meer in het innerlijk van de mens af, terwijl technologie hoofdzakelijk in de externe wereld tot uiting komt.

De praktijk laat echter zien dat kunst en technologie een soort kruisbestuiving met elkaar zijn aangegaan. De nieuwste technologische innovaties zorgen er immers voor dat er allerlei nieuwe kunst- en mediavormen beschikbaar komen, terwijl creativiteit, inventiviteit en inspiratie - drie zaken welke onlosmakelijk verbonden zijn met kunst - op hun beurt weer van belang zijn bij het vernieuwen van deze technologie. Kortom, twee zaken die bij een eerste beschouwing weinig met elkaar gemeen hebben kunnen een prachtige interactie met elkaar aangaan. Beide zaken kunnen in feite niet meer zonder elkaar.